top of page
web-video.png

Ứng dụng trao đổi,
mua bán đồ cũ lân cận.

​Quả khế kết nối các hàng xóm trong địa phương giúp mua bán, trao đổi thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Download on the App Store
Get in on Google Play
mua-ban.png

Đăng bán đồ cũ không

mất phí, vỏn vẹn 30s

​Đồ dư không dùng với bạn có thể cần thiết với người khác. Chỉ cần 3 bước đăng bán đơn giản để đưa món đồ đến người cần.

hand-holding-cellphone-to-take-a-selfie.png

01

CHỤP HÌNH

contract.png

02

ĐIỀN THÔNG TIN

badge.png

03

ĐĂNG BÁN

Tính năng

Tìm mua đồ xung quanh
​địa phương bạn ở.

Không lo về chất lượng hàng hoá, giá cả khi bạn có thể gặp trực tiếp người mua để kiểm tra và trả giá thông qua việc nhắn tin trực tiếp trong ứng dụng.

Frame 163.png

Chia sẻ tin tức tại chỗ với chế độ ẩn danh.

Bạn không phải lo ngại việc tiết lộ danh tính của mình khi chia sẻ tin tức địa phương của bạn với chế độ ẩn danh. Tham gia chia sẻ thông tin với cộng đồng của bạn nào.

diaphuong.png
Liên hệ
bottom of page