top of page

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

     TFL Group cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Thành Viên. Thành Viên vui lòng đọc bản chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà TFL Group thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Thành Viên:

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

1.1.      TFL Group thu thập thông tin của Thành Viên trên cơ sở Thành Viên khai báo thông tin nhằm đăng ký tài khoản hoặc mua/bán sản phẩm trực tuyến trên QUẢ KHẾ. Thông tin có thể thu thập bao gồm: Họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng, mã số thuế, địa chỉ thường trú, thông tin thanh toán (như tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng - những thông tin thanh toán này có thể được thu thập trực tiếp bởi các bên liên kết/bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán).

1.2.      TFL Group thu thập thông tin của Thành Viên nhằm mục đích:

      -     Xác minh và thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ trên QUẢ KHẾ.

      -     Liên lạc, hỗ trợ Thành Viên trong các trường hợp Thành Viên khiếu nại.

      -     Trả lời câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin theo yêu cầu của Thành Viên.

      -     Đánh giá, phân tích thị trường và Thành Viên, kể cả hỏi ý kiến của Thành Viên về các các sản phẩm và Thành Viên khác của chúng tôi cũng như thực hiện khảo sát về Thành Viên.

      -     Gửi đến Thành Viên những thông tin khuyến mãi, ưu đãi, tri ân.

      Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

     

2. Phạm vi sử dụng thông tin

2.1.      TFL Group chỉ sử dụng thông tin Thành Viên cho các mục đích quy định tại chính sách bảo vệ thông tin hoặc mục đích khác (nếu có) với điều kiện đã thông báo và được sự đồng ý của Thành Viên.

2.2.      TFL Group sẽ không sử dụng thông tin của Thành Viên để gửi quảng cáo, giới thiệu dịch vụ và các thông tin có tính thương mại khác khi chưa được Thành Viên chấp thuận.

3.3.      Thành Viên hiểu và đồng ý rằng TFL Group có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin Thành Viên theo yêu cầu/quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc quy định pháp luật. TFL Group sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến bảo mật thông tin trong trường hợp này.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu Thành Viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ theo các phương thức liên lạc được thể hiện tại QUẢ KHẾ hoặc các trường hợp khác theo quy định tại chính sách này hoặc theo quy định của pháp luật. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin Thành Viên sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của TFL Group.

     

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

4.1.      Thông tin cá nhân của Thành Viên có thể bị tiết lộ trong những trường hợp sau:

      -     Thực hiện các nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.

      -     Để vận chuyển hàng hóa đến Thành Viên và/hoặc xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn đặt hàng.

      -     Để bảo vệ TFL Group và các bên thứ ba khác: TFL Group chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của Thành Viên và các bên thứ ba khác.

4.2.      Ngoài những trường hợp được tiết lộ thông tin nêu trên, TFL Group sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của Thành Viên. TFL Group cam kết bảo vệ thông tin của Thành Viên, không mua bán thông tin của Thành Viên cho các đơn vị khác vì các mục đích thương mại hay một mục đích nào khác không phù hợp với quy định của pháp luật.

 

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Nếu Thành Viên có bất cứ câu hỏi nào về chính sách này, Thành Viên có thể liên hệ với TFL Group theo thông tin dưới đây:

      (i)   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VÌ CUỘC SỐNG

      (ii)  Số điện thoại: 0906 379 537

      (iii) Email: admin@quakhe.com

      (iv) Địa chỉ: 237 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

     

6. Phương thức và công cụ để Thành Viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Thành Viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của Thành Viên trên QUẢ KHẾ và thực hiện việc chỉnh sửa theo nhu cầu của mình. TFL Group cam kết chỉ Thành Viên và TFL Group mới có quyền tiếp cận, chỉnh sửa những thông tin này một cách hợp pháp.

     

7. Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Thành Viên có quyền gởi email khiếu nại đến admin@quakhe.com với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. TFL Group cam kết có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Thành Viên giải quyết vụ việc.

Trong trường hợp sự việc nằm ngoài khả năng giải quyết và thẩm quyền của TFL Group, TFL Group sẽ yêu cầu Thành Viên đưa vụ việc đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định pháp luật.

bottom of page